Projektuojame susisiekimo komunikacijas – kelius, gatvės, automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų, dviračių takus bei kitus inžinerinius statinius, suformuotuose ar nesuformuotuose žemės sklypuose.

 

Rengiame ir teikiame savivaldybėms paraiškas dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims dėl automobilių stovėjimo aikštelių, gatvių, pėsčiųjų, dviračių takų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų bei projektavimo paslaugų.

Konsultuojame objekte, vertindami esamą situaciją
Rengiame variantinio projektavimo sprendinius
Rengiame projektinius pasiūlymus su preliminare projekto verte
Rengiame ir teikiame savivaldybėms paraiškas ir dokumentus dėl projekto įgyvendinimo, gaunant dalinį savivaldybės finansavimą
Rengiame projektinę dokumentaciją ir statinio projektą atsižvelgiant į savivaldybių tarybų patvirtintus tvarkos aprašus
Gauname statybą leidžiantį dokumentą per IS "Infostatyba"
Inplėtra